LIVE: PENGENALAN DAN PEMAHAMAN TENTANG USAHAWAN

Aktiviti terkini | 26 Mei 2022

Tempat Aktiviti:
Platform Facebook Page Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi) Kg. Hj. Ghaffarr

Ringkasan Aktiviti :
Memperkenalkan maksud ushawan

Tujuan :
• Memberikan pandangan kepada peniaga untuk memahami apa itu usahawan


Butir-Butir Berkaitan Dengan Aktiviti :
• Untuk menjadi usahawan, pemahaman tentang usahawan perlu diamati terlebih dahulu bagi memudahkan lagi persediaan untuk dilakukan

Kelebihan Aktiviti :

• Mereka yangingin menjadi ushawan perlu memahami skop kerja dan pengendalian serta risiko yang perlu diambil untuk menjadi ushawan yang berjaya
• memberikan mereka pandangan yang jelas tentang keperluan yang perlu diwujudkan untuk bergelar usahawan


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :